Obavještavaju se studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, da izvođenje nastave u akademskoj 2018/19. godini počinje u ponedeljak, 8.10.2018. po rasporedu koji će biti objavljen u toku iduće sedmice na e-nastavi i oglasnim tablama Fakulteta za bezbjednost i Nezavisnog univerziteta.

Dekan
Prof. dr Slobodan S. Župljanin