Obavještavamo javnost da je Mr Zoran Grbić završio doktorsku disertaciju pod nazivom „VERSKO – IDEOLOŠKI KORENI TERORIZMA U RANOJ MUSLIMANSKOJ ZAJEDNICI“.

Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se dana 06.11.2018. godine sa početkom u 11,00 časova na Nezavisnom univerzitetu u Banjoj Luci u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, ul Braće Podgornika br.8.

Doktorska disertacija će biti dostupna na uvid svoj zainteresovanoj javnosti u pisanoj i elektronskoj verziji u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka i na www.fbzbl.net, svakog radnog dana od 01.10.2018. godine do 30.10.2018. godine, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova.

DEKAN Prof. dr Slobodan S. Župljanin