U sladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske obavještavaju se studenti i svi zaposleni Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da je 21.11.2018. godine (srijeda) neradni dan radi proslave Rebuličkog praznika Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.