Obavještavaju se redovni i vanredni studenti od I – IV godine studija, da prije prijave i prije utvrđenog termina za polaganje ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, izmire dospjela dugovanja za školarinu, kako za prethodnu, tako i za tekuću školsku godinu, u protivnom neće moći prijavljivati i polagati ispite u ovom ispitnom roku.

Zahvaljujemo na razumijevnaju.

Menadžmet i finansijska Služba Fakulteta.