Kolokvijum iz nastavnog predmeta PREKRŠAJNO PRAVO za  VANREDNE  studente održaće se 05.05.2017. godine (petak) u 16:00 časova.