Povodom Dana Nezavisnog univerziteta u subotu, 25.05.2019 u
11 časova, održaće se Svečana promocija i dodjela diploma svršenim
studenima I i II ciklusa Fakulteta za bezbjednost i zaštitu.