Obavještavamo javnost da je kandidat Ninković Ljubo iz Banje Luke, izradio završni – master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu: „Organizaciona kultura i bezbjednosni menadžment u sistemu privatne bezbjednosti“

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana, narednih 15 (petnaest) dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 18.07.2019. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom Amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 18.07.2019. godine sa početkom u 10,00 časova.

D E K A N

Prof. dr Slobodan S. Župljanin