Obavještavamo javnost da je kandidat Jovanović Dragiša iz Modriče, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Uloga i značaj stacioniranih radara u saobraćaju Zeničko-dobojskog kantona“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 29.11.2019. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 29.11.2019. godine sa početkom u 11,00 časova.

Dekan

Prof. dr Slobodan S. Župljanin