Instrukcija o organizovanju minimalnog procesa rada