Obavještavamo javnost da je kandidat Petrović Rado iz Modriče, završio završni (master) rad
na II (drugom) ciklusu studija na temu „Metodološki okvir istraživanja oblika borbe protiv
organizovanog kriminaliteta“.

Zbog novonastale situacije izazvane epidemijom virusa korona javna odbrana završnog
(master) rada kandidata Petrović Rada iz Modriče, obaviće se u svečanom amfiteatru
Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 22.05.2020. godine sa početkom u 09:00
časova.

DEKAN
Prof. dr Slobodan S. Župljanin