Obavještavamo svršene studente Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, da će se
svečana dodjela diploma za diplomce prvog cilusa studija, tj. osnovne studije sa 180 i 240
ECTS, održati na Dan univerziteta u ponedeljak, 25.05.2020. godine u 11:30 časova u
amfiteatru broj 1 Fakulteta za bezbjednost i zaštitu, ulica Braće Podgornik br.8 Banja Luka.
Svečana dodjela diploma studentima drugog ciklusa Fakulteta za bezbjednost i zaštitu održaće
se istog dana u 10:00 časova u amfiteatru br. 6 Nezavisnog univerziteta Banja Luka u ulici
Veljka Mlađenovića broj 12e.