Obavještavamo javnost da je kandidat Krstić Dragoslav iz Šekovića, završio magistarski rad na temu „Korporativna bezbednost kao činilac nacionalne bezbednosti“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u magistarski rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 29.09.2020. godine.

Javna odbrana magistarskog rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 30.09.2020. godine sa početkom u 10:00 časova.