Obavještavaju se vanredni studenti prve godine da će se prvi i drugi kolokvij iz nastavnog predmeta
Osnovi bezbjednosti i zaštite održati 10.06.2017. godine u 12,00 časova.