Obavještavamo javnost da je kandidat Selimović Elmedin iz Vlasenice, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Zloupotreba platnih kartica kao vid ispoljavanja cyber kriminala“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 28.09.2020. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 28.09.2020. godine sa početkom u 11:00 časova.