Obavještavamo javnost da je kandidat Dejanović Sanela iz Doboja, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Trgovina opojnim drogama kao najčešći oblik organizovanog kriminaliteta (BiH – RS)“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 30.09.2020. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 01.10.2020. godine sa početkom u 11:00 časova.