Obavještavamo javnost da je kandidat Glamočanin Maja iz Banja Luke, završila završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu „Upravljanje vanrednim situacijama Grada Banja Luka na primjeru poplava“.
Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova u periodu od dana objave pa do 22.10.2020. godine.
Javna odbrana završnog (master) rada kandidata Glamočanin Maje iz Banja Luke, obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 23.10.2020. godine sa početkom u 10:30 časova.

DEKAN
Prof. dr Slobodan S. Župljanin