Obavještavamo javnost da je kandidat Balaban Ognjen iz Banja Luke, završio završni(master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu Zaštita djece i maloljetnika u krivičnom postupku Republike Srpske“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 17.02.2021. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 17.02.2021. godine sa početkom u 10:00 časova.