Obavještavaju se redovni studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da nastava na Fakultetu počinje 19.04.2021. godine prema unaprijed utvrđenom rasporedu.
Nastava za vanredne studene odvijat će se prema unaprijed utvrđenom rasporedu 23.04.2021. godine i 24.04.2021.godine.