Obavještavaju se svršeni studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da će se promocija i dodjela diploma studentima prvog i drugog ciklusa studija održati na Dan Nezavisnog univerziteta Banja Luka, u utorak 25.05.2021. godine. Diplomanti su podijeljeni u dvije grupe: prva grupa u 10;00 časova, a druga grupa u 11;00 časova na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, Ul. Braće Podgornik br 8. Promocija i dodjela diploma održaće se uz puno poštovanje svih mjera propisanih od strane JU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.