Dana 17. maja 2021. godine, sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu održana je konstitutivna sjednica na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Studentskog parlamenta. Za predsjednika je većinom glasova prisutnih studenata,  izabrana Nina Balaban, student druge godine Fakulteta za bezbjednost i zaštitu. Takođe, ovom prilikom izabrani su i novi članovi Studentskog parlamenta.