Obavještavamo javnost da je kandidat Car Damir iz Zagreba, završio završni (master) rad na II (drugom) ciklusu studija na temu Građevinske mjere zaštite na radu sa akcentom na zaštitu od požara“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) radu biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 18.10.2021. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 19.10.2021. godine sa početkom u 10,00 časova.