Obaveštavamo vas da će se osma po redu Ieđunarodna naučna konferencija pod nazivom „Primena novih tehnologija u menadžmentu – ANTiM 2022″ održati 15. aprila 2022. godine u prostorijama Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo, Univerziteta “Union – Nikola Tesla” iz Beograda na adresi: Jurija Gagarina 149 A, Novi Beograd.

Rok za dostavljanje apstrakata je 25. mart 2022. godine.
Rok za dostavljanje radova u celosti je 20. maj 2022. godine.

Radni jezici konferencije su srpski, engleski i ruski.

Zbog pandemije COVID-19, autori su oslobođeni od plaćanja kotizacije.
Svi prihvaćeni apstrakti i radovi u celosti će biti objavljeni u Zborniku apstrakata (pre konferencije) i Zborniku radova (nakon konferencije) i javno dostupni na sajtu konferencije.
Za više informacija u vezi sa prijavom radova i realizacijom konferencije možete se obratiti organizacionom odboru putem e-mail adrese: antim@fpsp.edu.rs

Bilo bi nam zadovoljstvo da učestvujete u radu konferencije, jer smo sigurni da ćete svojim naučnim radovima značajno doprineti njenoj uspešnoj realizaciji.