Obavještavamo javnost da je kandidat Vasilić Ognjen iz Banja Luke, završio master rad na II (drugom) ciklusu studija na temu Krivična odgovornost maloljetnika u Republici Srpskoj“.

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, na adresi Ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana narednih 15 dana, u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 08.04.2022. godine. Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka, dana 11.04.2022. godine sa početkom u 11,30 časova.