Obavještavamo javnost da je kandidat Čleković Marko iz Zagreba, izradio završni rad na II (drugom) ciklusu
studija – master rad pod nazivom: „Suzbijanje organizovanog kriminala sa posebnim osvrtom na međunarodnu saradnju.“

Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u završni (master) rad u Biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka,
na adresi ul. Braće Podgornika br. 8 Banja Luka, svakog radnog dana, narednih 15 (petnaest) dana,
u vremenu od 09,00 do 12,00 časova i na sajtu Fakulteta www.fbzbl.net u periodu od dana objave pa do 20.11.2017. godine.

Javna odbrana master rada obaviće se u svečanom Amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu dana 23.11.2017. godine
sa početkom u 11,00 časova.