Studenti koji slušaju engleski jezik 1, test/kolokvijum 1, održati će se u petak 23.4.2021. godine u 10.30 časova.