Studenti koji slušaju engleski jezik treba da se jave predmetnom nastavniku putem e-maila ili Skype-a (kontakt intruderbih@hotmail.com). Putem Skype-a u petak 2.4.2021. godine, od 10.00 do 10.30 časova.