Dana, 06.07.2018. godine na NUBL- Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka kandidat Mr Radislav Jovičić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom ” Sistem bezbjednosti i zaštite Elektroprivrede Republike Srpske”. Uspješnom odbranom doktorske disertacije kandidat je stekao naučno zvanje doktor bezbjednosnih nauka.