Praktični dio ispita iz predmeta TEHNIKE I VJEŠTINE BORENJA, održaće se 08. jula 2017. godine, u 08:00 časova.