Danas je na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu Banja Luka održana svečana promocija diplomanata
i dodjela diploma studentima koji su završili studij

e prvog i drugog ciklusa studija.