ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавамо дипломиране студенте Факултета за безбједност и заштиту и то:

 

А) дипломирани на основним  студијама;

Б) дипломирани на 2 циклусу (мастер) и

Ц) магистри наука безбједности и заштите,

 

Да ће се свечана промоција извршити у свечаном Аmфитеатру Факултета за безбједност и заштиту 30.10.2015.године са почетком у 11,00 часова.

 

 

Д Е К А Н

Проф. др Драгомир Кесеровић