standard-title Raspored nastave i ispita

Raspored nastave i ispita

Raspored nastave za VANREDNE STUDENTE u zimskom semestru školske 2019/20 godine

 

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
KRIVIČNO PRAVO Prof. dr Velibor Bajičić
ma Eleonora Bobar
26.10.
30.11.   11,30 –
28.12.   14,15
11.01.
AMFITEATAR
UVOD U PRAVO Prof. dr Siniša Karan
ma Slobodanka Kršić
25.10.
29.11.   15,00 –
27.12.   17,45
10.01.
AMFITEATAR
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška Zorić
26.10.
30.11.   08,30 –
28.12.   11,15
11.01.
AMFITEATAR
INFORMATIKA Doc. dr Mitja Tanjga 25.10.
29.11.   18,00 –
27.12.   19,45
10.01.
AMFITEATAR

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
PREKRŠAJNO PRAVO Prof. dr Siniša Karan
ma Slobodanka Kršić
25.10.
29.11.          18,00 –
27.12.          19,45
10.01.
UČIONA 1.
KRIMINALISTIKA I Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Željko Zorić
25.10.
29.11.          15,00–
27.12.          17,45
10.01.
UČIONA 1.
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO Prof. dr Velibor Bajičić
ma Eleonora Bobar
26.10.
30.11.         08,30 –
28.12.         11,15
11.01.
UČIONA 1.
SISTEM BEZBJEDNOSTI EU Prof. dr Dragomir Keserović
ma Duška Zorić
26.10.
30.11.          11,30 –
28.12.          13,15
11.01.
UČIONA 1.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
PRIVATNA BEZBJEDNOST Doc. dr Dragan Radišić 25.10.
29.11.             15,00 –
27.12.            17,45
10.01.
UČIONA 2.
DETEKTIVSKA DJELATNOST Doc. dr Siniša Đukić
ma Duška Zorić
26.10.
30.11.             08,30 –
28.12.            11,15
11.01.
UČIONA 2.
MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Željko Zorić
26.10.
30.11.             11,30 –
28.12.            14,15
11.01.
UČIONA 2.
JAVNA BEZBJEDNOST Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Duška Zorić
25.10.
29.11.             18,00 –
27.12.             19,45
10.01.
UČIONA 2.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA Prof. dr Krstan Borojević
Doc. dr Mladen Dostanić
26.10.
30.11.          10,30 –
28.12.          13,15
11.01.
UČIONA 3.
SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE Prof. dr Dragomir Keserović
ma Duška Zorić
25.10.
29.11.         15,00 –
27.12.         17,45
10.01.
UČIONA 3.
PRIVREDNA KRIMINALISTIKA Prof. dr Velibor Bajičić
ma Eleonora Bobar
25.10.
29.11.          18,00 –
27.12.          19,45
10.01.
UČIONA 3.
TERORIZAM Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
26.10.
30.11.         08,30 –
28.12.         10,15
11.01.
UČIONA 3.

Raspored nastave za studente DRUGOG CIKLUSA u zimskom

semestru školske 2019/20 godine

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA II Doc. dr Mitja Tanjga 08.11.
15.11.          15,00 –
13.12.          17,45
03.01.
UČIONA 3.
TEORIJA SISTEMA BEZBJEDNOSTI Prof. dr Dragomir Keserović 01.11.
22.11.         15,00 –
06.12.         17,45
20.12.
UČIONA 3.
ORGANIZOVANI KRIMINALITET Prof. dr Velibor Bajičić 30.11.
28.12.         11,00 –
04.01.          13,45
11.01.
UČIONA 3.

Raspored polaganja ispita za APSOLVENTE u novembarskom ispitnom roku akademske 2019/2020 godine

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
07.11.2019. 11,30 Redovni/
Vanredni
SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
04.11.2019. 11,30 Redovni/
Vanredni
PRIVREDNA KRIMINALISTIKA
Prof. dr Velibor Bajičić
06.11.2019. 11,30 Redovni/
Vanredni
TERORIZAM
Prof. dr Žarko Ćulibrk
15.11.2019. 13,00 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKI KRIMINALITET
Prof. dr Dragan Gaćeša
11.11.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA I
Doc. dr Mitja Tanjga
14.11.2019. 11,30 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
08.11.2019. 13,00 Redovni/
Vanredni
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Doc. dr Goran Selak
12.11.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD
Doc. dr Siniša Đukić
05.11.2019. 11,30 Redovni/
Vanredni

Raspored ispita u OKTOBARSKOM ispitnom roku školske 2018/2019

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIVIČNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
01.10.2019. 10,00 Redovni/
Vanredni
UVOD U PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
08.10.2019. 15,00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE
Prof. dr Dragan Gaćeša
02.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
INFORMATIKA
Doc. dr Mitja Tanjga
03.10.2019. 09,00 Redovni/
Vanredni
ENGLESKI JEZIK
Prof. Milena Mićić
09.10.2019. 13,30 Redovni/
Vanredni
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
04.10.2019. 11,00 Redovni/
Vanredni
USTAVNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
08.10.2019. 15,00 Redovni/
Vanredni
UVOD U MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
07.10.2019. 09,00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIMINOLOGIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
02.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA I
Prof. dr Dragan Gaćeša
09.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
03.10.2019. 10,00 Redovni/Vanredni
SISTEM BEZBJEDNOSTI EU
Prof. dr Dragomir Keserović
11.10.2019. 11,00 Redovni/Vanredni
PREKRŠAJNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
08.10.2019. 15,00 Redovni/Vanredni
UPRAVNO PRAVO
Prof. dr Milena Simović
04.10.2019. 09,00 Redovni/Vanredni
OSNOVI EKONOMIJE
Prof. dr Mirjana Stojanović
07.10.2019. 11,30 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA II
Prof. dr Dragan Gaćeša
10.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIVATNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Dragan Radišić
14.10.2019. 11,30 Redovni/
Vanredni
DETEKTIVSKA DJELATNOST
Doc. dr Siniša Đukić
07.10.2019. 10,00 Redovni/
Vanredni
MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
08.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
JAVNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Ljiljana Komlenović
09.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
02.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
PREVENCIJA KRIMINALITETA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
11.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA
Prof. dr Velibor Bajičić
15.10.2019. 10,00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
04.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
14.10.2019. 10,00 Redovni/
Vanredni
SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
11.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
PRIVREDNA KRIMINALISTIKA
Prof. dr Velibor Bajičić
04.10.2019. 10,00 Redovni/
Vanredni
TERORIZAM
Prof. dr Žarko Ćulibrk
09.10.2019. 11,30 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKI KRIMINALITET
Prof. dr Dragan Gaćeša
15.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA I
Doc. dr Mitja Tanjga
03.10.2019. 09,00 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
10.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Doc. dr Goran Selak
08.10.2019. 12,00 Redovni/
Vanredni
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD
Doc. dr Siniša Đukić
07.10.2019. 09,00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
CIVILNA ZAŠTITA I
Doc. dr Dragan Radišić
07.10.2019. 10,00 Redovni/Vanredni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Prof. dr Slobodanka Pavlović
03.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
ZAŠTITA OD POŽARA I SPASAVANJE
Doc. dr Mladen Dostanić
14.10.2019. 10,00 Redovni/Vanredni
EKOLOŠKO PRAVO
Prof. dr Zoran Kalinić
04.10.2019. 10,00 Redovni/Vanredni
PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
08.10.2019. 13,00 Redovni/Vanredni
CIVILNA ZAŠTITA II
Doc. dr Dragan Radišić
07.10.2019. 10,00 Redovni/Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
10.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
02.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
METODIKA SUZBIJANJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
Prof. dr Dragan Gaćeša
15.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
04.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIRODNE NEPOGODE
Doc. dr Dragan Radišić
08.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBJEĐENJE U CZ
Doc. dr Mladen Dostanić
14.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
14.10.2019. 10,00 Redovni/Vanredni
SOCIJALNA EKOLOGIJA
Prof. dr Slobodanka Pavlović
10.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
11.10.2019. 12,00 Redovni/Vanredni
SPASAVANJE OD POPLAVA
Doc. dr Mladen Dostanić
14.10.2019. 12,30 Redovni/Vanredni
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
02.10.2019. 11,00 Redovni/Vanredni
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM
Prof. dr Slobodanka Pavlović
10.10.2019. 12,30 Redovni/Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA II
Doc. dr Mitja Tanjga
03.10.2019. 09,00
TEORIJA SISTEMA BEZBJEDNOSTI
Prof. dr Dragomir Keserović
11.10.2019. 11,30  
ORGANIZOVANI KRIMINALITET
Doc. dr Dragomir Vukoje
15.10.2019. 12,00
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
07.10.2019. 10,00
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH
Prof. dr Žarko Ćulibrk
Prof. dr Dragomir Keserović
04.10.2019. 11,30  
KRIMINALISTIKA – METODIKA
Prof. dr Dragan Gaćeša
08.10.2019. 12,00  
UPRAVLJANJE PROMJENAMA
Prof. dr Krstan Borojević
14.10.2019. 12,00
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD
Doc. dr Mitja Tanjga
03.10.2019. 09,00

RASPORED TERMINA za konsultacije

Nastavnik Dan Vrijeme
Prof. dr Dragan Gaćeša ponedeljak 12:00-13:00 časova
četvrtak 12:00-13:00 časova
Doc. dr. Ljiljana Komljenović utorak 12:00-13:00 časova
četvrtak 12:00-13:00 časova
Prof. dr Žarko Ćulibrk ponedeljak 8:00-9:00 časova
srijeda 9:00-10:00 časova