standard-title Raspored nastave i ispita

Raspored nastave i ispita

Raspored ispita u APRILSKOM ispitnom roku akademske 2019/2020

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIVIČNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
13.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
UVOD U PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
07.04.2020. 15,00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE Prof. dr Dragan Gaćeša 14.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
INFORMATIKA
Doc. dr Mitja Tanjga
02.04.2020. 11,00 Redovni/
Vanredni
ENGLESKI JEZIK
Prof. Milena Mićić
08.04.2020. 13,00 Redovni/
Vanredni
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
06.04.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni
USTAVNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
07.04.2020. 15,00 Redovni/
Vanredni
UVOD U MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
16.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIMINOLOGIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
09.04.2020. 12,00 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA  I
Prof. dr Dragan Gaćeša
15.04.2020. 12,00 Redovni/Vanredni
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
20.04.2020. 12,00 Redovni/Vanredni
SISTEM BEZBJEDNOSTI EU
Prof. dr Dragomir Keserović
13.04.2020. 11,30 Redovni/Vanredni
PREKRŠAJNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
07.04.2020. 15,00 Redovni/Vanredni
UPRAVNO PRAVO
Prof. dr Milena Simović
03.04.2020. 11,45 Redovni/Vanredni
OSNOVI  EKONOMIJE
Prof. dr Mirjana Stojanović
06.04.2020. 12,00 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA II
Prof. dr Dragan Gaćeša
22.04.2020. 12,00 Redovni/Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIVATNA BEZBJEDNOST
Doc. Dr Dragan Radišić
07.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
DETEKTIVSKA DJELATNOST
Doc. dr Siniša Đukić
06.04.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni
MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
22.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
JAVNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Ljiljana Komlenović
03.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
14.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
PREVENCIJA KRIMINALITETA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
20.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA
Prof. dr Velibor Bajičić
15.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
10.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
23.04.2020. 11,00 Redovni/
Vanredni
SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
20.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
PRIVREDNA KRIMINALISTIKA
Prof. dr Velibor Bajičić
22.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
TERORIZAM
Prof. dr Žarko Ćulibrk
14.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKI KRIMINALITET
Prof. dr Dragan Gaćeša
08.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA
Doc. dr Mitja Tanjga
16.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
17.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Doc. dr Goran Selak
07.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
OBAVJEŠT. SLUŽBE I OBAVJEŠ. RAD
Doc. dr Siniša Đukić
20.04.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
CIVILNA ZAŠTITA I
Doc. dr Dragan Radišić
06.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Prof. dr Slobodanka Pavlović
09.04.2020. 13,00 Redovni/
Vanredni
ZAŠTITA OD POŽARA I SPASAVANJE
Doc. dr Mladen Dostanić
23.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKO PRAVO
Prof. dr Zoran Kalinić
16.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
13.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
CIVILNA ZAŠTITA II
Doc. dr Dragan Radišić
20.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
17.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
14.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
METOD. SUZBIJANJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
Prof. dr Dragan Gaćeša
21.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
10.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIRODNE NEPOGODE
Doc. dr Dragan Radišić
02.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
23.04.2020. 11,00 Redovni/
Vanredni
FIZIČKO – TEHNIČKO OBEZBJEĐENJE U CIVILNOJ ZAŠTITI
Doc. dr Mladen Dostanić
23.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
SOCIJALNA EKOLOGIJA
Prof. dr Slobodanka Pavlović
09.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
21.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
SPASAVANJE OD POPLAVA
Doc. dr Mladen Dostanić
23.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
15.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM
Prof. dr Slobodanka Pavlović
16.04.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA II
Doc. dr Mitja Tanjga
16.04.2020.  12,00
TEORIJA SISTEMA BEZBJEDNOSTI
Prof. dr Dragomir Keserović
20.04.2020. 12,00  
ORGANIZOVANI KRIMINALITET
Prof. dr Velibor Bajičić
06.04.2020. 12,00
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
09.04.2020. 12,00
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH
Prof. dr Žarko Ćulibrk
Prof. dr Dragomir Keserović
22.04.2020. 12,00
KRIMINALISTIKA  – METODIKA
Prof. dr Dragan Gaćeša
29.04.2020. 12,00
UPRAVLJANJE PROMJENAMA
Prof. dr Krstan Borojević
23.04.2020. 11,00
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD
Doc. dr Mitja Tanjga
16.04.2020. 12,00

Raspored

polaganja DIFERENCIJALNIH ispita u martovskom ispitnom roku

akademske 2019/2020 godine

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE
Prof. dr Dragan Gaćeša
11.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
16.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
UVOD U PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
10.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
USTAVNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
10.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
KRIVIČNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
09.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
09.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
UPRAVNO PRAVO
Prof. dr Milena Simović
13.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
PREKRŠAJNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
10.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
KRIMINOLOGIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
12.03.2020. 12:00 Redovni/
Vanredni
OSNOVI EKONOMIJE
Prof. dr Mirjana Stojanović
16.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
DETEKTIVSKA DJELATNOST
Doc. dr Siniša Đukić
09.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
04.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA
Prof. dr Velibor Bajičić
10.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
PRIVATNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Dragan Radišić
06.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
JAVNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Ljiljana Komlenović
11.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
13.03.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni

Raspored polaganja ispita za APSOLVENTE u martovskom ispitnom roku akademske 2019/2020 godine

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
05.03.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni
SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
09.03.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni
PRIVREDNA KRIMINALISTIKA
Prof. dr Velibor Bajičić
04.03.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni
TERORIZAM
Prof. dr Žarko Ćulibrk
13.03.2020. 13,00 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKI KRIMINALITET
Prof. dr Dragan Gaćeša
11.03.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA I
Doc. dr Mitja Tanjga
12.03.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
16.03.2020. 13,00 Redovni/
Vanredni
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Doc. dr Goran Selak
10.03.2020. 12,00 Redovni/
Vanredni
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD
Doc. dr Siniša Đukić
09.03.2020. 11,30 Redovni/
Vanredni

Raspored nastave u LJETNOM semestru akademske 2019/20 godine

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DАN, ČАS I OBLIK IZVOĐENJА NАSTАVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
ENGLESKI JEZIK mr Čedomir Knežević
Milena Mićić, prof.
08,30-13,15
P+V
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE Prof. dr Dragomir Keserović
ma Duška Zorić
09,00-13,45
P + V
USTAVNO PRAVO Prof. dr Siniša Karan
ma Slobodanka Kršić
08,30-13,15
P + V
UVOD U MENADŽMENT Prof. dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr Mladen Dostanić
08,30-12,15
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
KRIMINOLOGIJA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
09,00-12,45
P + V
KRIMINALISTIKA II Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Željko Zorić
09,00-11,45
P
12,00-13,45
V
UPRAVNO PRAVO Prof. dr Milena Simović
ma Slobodanka Kršić
09,00-13,45
P+V
OSNOVI EKONOMIJE Prof. dr Mirjana Stojanović 09,00-12.45
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Doc. dr Dragan Radišić 08,30-11,15
P
12,30-14,15
V
PREVENCIJA KRIMINALITETA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
08,30-13,15
P+V
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA Prof. dr Velibor Bajičić
ma Eleonora Bobar
08,30-13,15
P+V
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
08,30-12,15
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
CIVILNA ZAŠTITA II Doc. dr Dragan Radišić 08,30 – 11,15
P+V
12,30 – 14,15
V
KRIZNI MENADŽMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00 – 12,45
P+V
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Doc. dr Dragan Radišić 08,30 – 11,15
P
METODIKA SUZB. EKOL. KRIMINALITETA Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška Zorić
09,00 – 12,45
P+V
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUAC. Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
08,30 – 12,15
P+V

 
PREDMET
NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
EKOLOŠKI KRIMINALITET Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška Zorić
09,00 – 12,45
P+V
METODOLOGIJA ISTRAŽ. BEZB.POJAVA I Doc. dr Mitja Tanjga 09,00 – 12,45
P+V
KRIZNI MENADŽMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00 – 12,45
P+V
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA Doc. dr Goran Selak
ma Eleonora Bobar
09,00 – 12,45
P+V
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD Doc. dr Siniša Đukić
ma Željko Zorić
09,00 – 12,45
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE Doc. dr Dragan Radišić 11,00-15,00
P+V
SPASAVANJE OD POPLAVA Doc. dr Mladen Dostanić 10,30-14,15
P+V
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITA Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00-12,45
P+V
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM Prof. dr Slobodanka Pavlović 12,30-16,00
P+V

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Prof. dr Slobodan S. Župljanin 10.03.
14.04       15,00 –
12.05.      17,45
09.06.
UČIONA 3.
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH Prof. dr Dragomir Keserović
Prof. dr Žarko Ćulibrk
25.03.
15.04.      15,00 –
20.05.      17,45
03.06.
UČIONA 3.
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD Doc. dr Mitja Tanjga 19.03.
16.04.      15,00-
07.05.      17,45
28.05
UČIONA 3.
KRIMINALISTIKA METODIKA Prof. dr Dragan Gaćeša 16.03.
30.03.     15,00 –
13.04.     17,45
27.04.
UČIONA 3.

Raspored nastave za VANREDNE STUDENTE u ljetnom semestru akademske 2019/20 godine

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
ENGLESKI JEZIK Mr Čedomir Knežević
Milena Mićić, prof.
28.03.
25.04.  11,00 –
30.05.  13,45
13.06.
AMFITEATAR
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE Prof. dr Dragomir Keserović
Ma Duška Zorić
27.03.
24.04.   15,00 –
29.05.   17,45
12.06.
AMFITEATAR
USTAVNO PRAVO Prof. dr Siniša Karan
Ma Slobodanka Kršić
28.03.
25.04.   08.00 –
30.05.   10,45
13.06.
AMFITEATAR
UVOD U MENADŽMENT Prof.dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr  Mladen Dostanić
27.03.
24.04.   18,00 –
29.05.   19,45
12.06.
AMFITEATAR

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
KRIMINOLOGIJA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
27.03.
24.04.          15,00 –
29.05.          16,45
12.06.
UČIONA 1.
KRIMINALISTIKA II Prof. dr Dragan Gaćeša
Ma Željko Zorić
27.03.
24.04.          17,00 –
29.05.          18,45
12.06.
UČIONA 1.
UPRAVNO PRAVO Prof. dr Milena Simović
Ma Slobodanka Kršić
28.03.
25.04.          08,30 –
30.05.          11,15
13.06.
UČIONA 1.
OSNOVI EKONOMIJE Prof. dr Mirjana Stojanović 28.03.
25.04.          11,30 –
30.05.          13,15
13.06.
UČIONA 1.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Doc. dr Dragan Radišić 27.03.
24.04.            15,00 –
29.05.            16,45
12.06.
UČIONA 2.
PREVENCIJA KRIMINALITETA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
27.03.
24.04.             17,00 –
29.05.            18,45
12.06.
UČIONA 2.
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA Prof. dr Velibor Bajičić
ma Eleonora Bobar
28.03.
25.04.             08,30 –
30.05.            11,15
13.06.
UČIONA 2.
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA Prof. dr Žarko Ćulibrk
Ma Željko Zorić
28.03.
25.04.             11,30 –
30.05.            13,15
13.06.
UČIONA 2.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
EKOLOŠKI KRIMINALITET Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška  Zorić
27.03.
24.04.         15,00 –
29.05.         16,45
12.06.
UČIONA 2.
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA I Doc. dr Mitja Tanjga 27.03.
24.04.         17,00 –
29.05.         18,45
12.06.
UČIONA 2.
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA Doc. dr Goran Selak
ma Eleonora Bobar
28.03.
25.04.          12,00 –
30.05.          13,45
13.06.
UČIONA 2.
KRIZNI MENADŽMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
28.03.
25.04.          10,00 –
30.05.          11,45
13.06.
UČIONA 2.
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD Doc. dr Siniša Đukić 28.03.
25.04.          08,00 –
30.05.          09,45
13.06.
UČIONA 2.

RASPORED TERMINA za konsultacije

Prof. dr Dragomir Keserović
Ponedeljak 12:00-13:00 časova
Srijeda 11:00-12:00 časova
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
Ponedeljak 11:00-13:00 časova
Prof. dr Siniša Karan
Utorak 15:00-16:00 časova
Prof. dr Dragan Gaćeša
Ponedeljak 12:00-13:00 časova
četvrtak 12:00-13:00 časova
Prof. dr Žarko Ćulibrk
Ponedeljak 8:00-9:00 časova
Srijeda 9:00-10:00 časova
Prof. dr Krstan Borojević
Četvrtak 12:00-13.00 časova
Prof. dr Velibor Bajičić
Ponedeljak 11:45-12:45 časova
Prof. dr Milena Simović
Petak 11:45-12:45 časova
Doc. dr Dragan Radišić
Utorak 12:00-13:00 časova
Srijeda 12:00-13:00 časova
Doc. dr Siniša Đukić
Utorak 11:45-12:45 časova
Doc. dr Ljiljana Komlenović
Utorak 12:00-13:00 časova
Četvrtak 12:00-13:00 časova
Doc. dr Mitja Tanjga
Četvrtak 12:30-13:30 časova
Doc. dr Mladen Dostanić
Četvrtak 13:00-14:00 časova
Doc. dr Goran Selak
Utorak 11:45-12:45
prof. Milena Mićić
Srijeda 13:15-14:15 časova