standard-title Raspored nastave i ispita

Raspored nastave i ispita

Raspored ispita u APRILSKOM ispitnom roku akademske 2019/2020

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIVIČNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
08.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
UVOD U PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
02.06.2020. 15:00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE
Prof. dr Dragan Gaćeša
09.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
INFORMATIKA
Doc. dr Mitja Tanjga
04.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
ENGLESKI JEZIK
Prof. Milena Mićić
10.06.2020. 13:00 Redovni/
Vanredni
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
01.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
USTAVNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
02.06.2020. 15:00 Redovni/
Vanredni
UVOD U MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
11.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIMINOLOGIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
04.06.2020. 11:00 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA  I
Prof. dr Dragan Gaćeša
03.06.2020. 10:00 Redovni/Vanredni
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
15.06.2020. 10:00 Redovni/Vanredni
SISTEM BEZBJEDNOSTI EU
Prof. dr Dragomir Keserović
08.06.2020. 10:00 Redovni/Vanredni
PREKRŠAJNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
02.06.2020. 15:00 Redovni/Vanredni
UPRAVNO PRAVO
Prof. dr Milena Simović
05.06.2020. 10:00 Redovni/Vanredni
OSNOVI  EKONOMIJE
Prof. dr Mirjana Stojanović
01.06.2020. 10:00 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA  II
Prof. dr Dragan Gaćeša
10.06.2020. 10:00 Redovni/Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIVATNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Dragan Radišić
02.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
DETEKTIVSKA DJELATNOST
Doc. dr Siniša Đukić
08.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
04.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
JAVNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Ljiljana Komlenović
11.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
09.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
PREVENCIJA KRIMINALITETA
Doc. dr Ljiljana Komlenović
10.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA
Prof. dr Velibor Bajičić
03.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
05.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
11.06.2020. 11:00 Redovni/
Vanredni
SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
08.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
PRIVREDNA KRIMINALISTIKA
Prof. dr Velibor Bajičić
10.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
TERORIZAM
Prof. dr Žarko Ćulibrk
09.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKI KRIMINALITET
Prof. dr Dragan Gaćeša
05.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA
Doc. dr Mitja Tanjga
04.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
12.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Doc. dr Goran Selak
02.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
OBAVJEŠT. SLUŽBE I OBAVJEŠ. RAD
Doc. dr Siniša Đukić
08.06.2020. 10:30 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
CIVILNA ZAŠTITA I
Doc. dr Dragan Radišić
01.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Prof. dr Slobodanka Pavlović
04.06.2020. 13:00 Redovni/
Vanredni
ZAŠTITA OD POŽARA I SPASAVANJE
Doc. dr Mladen Dostanić
11.06.2020. 11:00 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKO PRAVO
Prof. dr Zoran Kalinić
09.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
08.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
CIVILNA ZAŠTITA II
Doc. dr Dragan Radišić
15.06.2020. 11:00 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
12.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
09.6.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
METOD. SUZBIJANJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
Prof. dr Dragan Gaćeša
02.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
05.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIRODNE NEPOGODE
Doc. dr Dragan Radišić
03.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
11.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
FIZIČKO – TEHNIČKO OBEZBJEĐENJE U CIVILNOJ ZAŠTITI
Doc. dr Mladen Dostanić
11.06.2020. 11:00 Redovni/
Vanredni
SOCIJALNA EKOLOGIJA
Prof. dr Slobodanka Pavlović
04.06.2020. 13:00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
10.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
SPASAVANJE OD POPLAVA
Doc. dr Mladen Dostanić
11.06.2020. 11:30 Redovni/
Vanredni
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
08.06.2020. 10:00 Redovni/
Vanredni
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM
Prof. dr Slobodanka Pavlović
09.06.2020. 13:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA II
Doc. dr Mitja Tanjga
04.06.2020.  11:00
TEORIJA SISTEMA BEZBJEDNOSTI
Prof. dr Dragomir Keserović
08.06.2020. 11:00  
ORGANIZOVANI KRIMINALITET
Prof. dr Velibor Bajičić
01.06.2020. 10:00
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
11.06.2020. 11:00
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH
Prof. dr Žarko Ćulibrk
Prof. dr Dragomir Keserović
10.06.2020. 11:00
KRIMINALISTIKA  – METODIKA
Prof. dr Dragan Gaćeša
02.06.2020. 11:00
UPRAVLJANJE PROMJENAMA
Prof. dr Krstan Borojević
15.06.2020. 11:00
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD
Doc. dr Mitja Tanjga
04.06.2020. 11:30

Raspored nastave u LJETNOM semestru akademske 2019/20 godine

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DАN, ČАS I OBLIK IZVOĐENJА NАSTАVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
ENGLESKI JEZIK mr Čedomir Knežević
Milena Mićić, prof.
08,30-13,15
P+V
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE Prof. dr Dragomir Keserović
ma Duška Zorić
09,00-13,45
P + V
USTAVNO PRAVO Prof. dr Siniša Karan
ma Slobodanka Kršić
08,30-13,15
P + V
UVOD U MENADŽMENT Prof. dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr Mladen Dostanić
08,30-12,15
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
KRIMINOLOGIJA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
09,00-12,45
P + V
KRIMINALISTIKA II Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Željko Zorić
09,00-11,45
P
12,00-13,45
V
UPRAVNO PRAVO Prof. dr Milena Simović
ma Slobodanka Kršić
09,00-13,45
P+V
OSNOVI EKONOMIJE Prof. dr Mirjana Stojanović 09,00-12.45
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Doc. dr Dragan Radišić 08,30-11,15
P
12,30-14,15
V
PREVENCIJA KRIMINALITETA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
08,30-13,15
P+V
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA Prof. dr Velibor Bajičić
ma Eleonora Bobar
08,30-13,15
P+V
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
08,30-12,15
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
CIVILNA ZAŠTITA II Doc. dr Dragan Radišić 08,30 – 11,15
P+V
12,30 – 14,15
V
KRIZNI MENADŽMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00 – 12,45
P+V
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Doc. dr Dragan Radišić 08,30 – 11,15
P
METODIKA SUZB. EKOL. KRIMINALITETA Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška Zorić
09,00 – 12,45
P+V
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUAC. Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
08,30 – 12,15
P+V

 
PREDMET
NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
EKOLOŠKI KRIMINALITET Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška Zorić
09,00 – 12,45
P+V
METODOLOGIJA ISTRAŽ. BEZB.POJAVA I Doc. dr Mitja Tanjga 09,00 – 12,45
P+V
KRIZNI MENADŽMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00 – 12,45
P+V
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA Doc. dr Goran Selak
ma Eleonora Bobar
09,00 – 12,45
P+V
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD Doc. dr Siniša Đukić
ma Željko Zorić
09,00 – 12,45
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENJA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE Doc. dr Dragan Radišić 11,00-15,00
P+V
SPASAVANJE OD POPLAVA Doc. dr Mladen Dostanić 10,30-14,15
P+V
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITA Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00-12,45
P+V
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM Prof. dr Slobodanka Pavlović 12,30-16,00
P+V

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Prof. dr Slobodan S. Župljanin 10.03.
14.04       15,00 –
12.05.      17,45
09.06.
UČIONA 3.
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH Prof. dr Dragomir Keserović
Prof. dr Žarko Ćulibrk
25.03.
15.04.      15,00 –
20.05.      17,45
03.06.
UČIONA 3.
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD Doc. dr Mitja Tanjga 19.03.
16.04.      15,00-
07.05.      17,45
28.05
UČIONA 3.
KRIMINALISTIKA METODIKA Prof. dr Dragan Gaćeša 16.03.
30.03.     15,00 –
13.04.     17,45
27.04.
UČIONA 3.

Raspored nastave za VANREDNE STUDENTE u ljetnom semestru akademske 2019/20 godine

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
ENGLESKI JEZIK Mr Čedomir Knežević
Milena Mićić, prof.
28.03.
25.04.  11,00 –
30.05.  13,45
13.06.
AMFITEATAR
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE Prof. dr Dragomir Keserović
Ma Duška Zorić
27.03.
24.04.   15,00 –
29.05.   17,45
12.06.
AMFITEATAR
USTAVNO PRAVO Prof. dr Siniša Karan
Ma Slobodanka Kršić
28.03.
25.04.   08.00 –
30.05.   10,45
13.06.
AMFITEATAR
UVOD U MENADŽMENT Prof.dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr  Mladen Dostanić
27.03.
24.04.   18,00 –
29.05.   19,45
12.06.
AMFITEATAR

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
KRIMINOLOGIJA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
27.03.
24.04.          15,00 –
29.05.          16,45
12.06.
UČIONA 1.
KRIMINALISTIKA II Prof. dr Dragan Gaćeša
Ma Željko Zorić
27.03.
24.04.          17,00 –
29.05.          18,45
12.06.
UČIONA 1.
UPRAVNO PRAVO Prof. dr Milena Simović
Ma Slobodanka Kršić
28.03.
25.04.          08,30 –
30.05.          11,15
13.06.
UČIONA 1.
OSNOVI EKONOMIJE Prof. dr Mirjana Stojanović 28.03.
25.04.          11,30 –
30.05.          13,15
13.06.
UČIONA 1.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Doc. dr Dragan Radišić 27.03.
24.04.            15,00 –
29.05.            16,45
12.06.
UČIONA 2.
PREVENCIJA KRIMINALITETA Doc. dr Ljiljana Komlenović
ma Eleonora Bobar
27.03.
24.04.             17,00 –
29.05.            18,45
12.06.
UČIONA 2.
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA Prof. dr Velibor Bajičić
ma Eleonora Bobar
28.03.
25.04.             08,30 –
30.05.            11,15
13.06.
UČIONA 2.
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA Prof. dr Žarko Ćulibrk
Ma Željko Zorić
28.03.
25.04.             11,30 –
30.05.            13,15
13.06.
UČIONA 2.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME MJESTO
EKOLOŠKI KRIMINALITET Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška  Zorić
27.03.
24.04.         15,00 –
29.05.         16,45
12.06.
UČIONA 2.
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA I Doc. dr Mitja Tanjga 27.03.
24.04.         17,00 –
29.05.         18,45
12.06.
UČIONA 2.
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA Doc. dr Goran Selak
ma Eleonora Bobar
28.03.
25.04.          12,00 –
30.05.          13,45
13.06.
UČIONA 2.
KRIZNI MENADŽMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
28.03.
25.04.          10,00 –
30.05.          11,45
13.06.
UČIONA 2.
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD Doc. dr Siniša Đukić 28.03.
25.04.          08,00 –
30.05.          09,45
13.06.
UČIONA 2.

RASPORED TERMINA za konsultacije

Prof. dr Dragomir Keserović
Ponedeljak 12:00-13:00 časova
Srijeda 11:00-12:00 časova
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
Ponedeljak 11:00-13:00 časova
Prof. dr Siniša Karan
Utorak 15:00-16:00 časova
Prof. dr Dragan Gaćeša
Ponedeljak 12:00-13:00 časova
četvrtak 12:00-13:00 časova
Prof. dr Žarko Ćulibrk
Ponedeljak 8:00-9:00 časova
Srijeda 9:00-10:00 časova
Prof. dr Krstan Borojević
Četvrtak 12:00-13.00 časova
Prof. dr Velibor Bajičić
Ponedeljak 11:45-12:45 časova
Prof. dr Milena Simović
Petak 11:45-12:45 časova
Doc. dr Dragan Radišić
Utorak 12:00-13:00 časova
Srijeda 12:00-13:00 časova
Doc. dr Siniša Đukić
Utorak 11:45-12:45 časova
Doc. dr Ljiljana Komlenović
Utorak 12:00-13:00 časova
Četvrtak 12:00-13:00 časova
Doc. dr Mitja Tanjga
Četvrtak 12:30-13:30 časova
Doc. dr Mladen Dostanić
Četvrtak 13:00-14:00 časova
Doc. dr Goran Selak
Utorak 11:45-12:45
prof. Milena Mićić
Srijeda 13:15-14:15 časova