standard-title Raspored nastave i ispita

Raspored nastave i ispita

RASPORED NASTAVE za vanredne studente u ljetnom semestru školske 2018/19 godine

Prva godina

Druga godina

Treća godina

Četvrta godina

RASPORED TERMINA za konsultacije

Nastavnik Dan Vrijeme
Prof. dr Dragan Gaćeša ponedeljak 12:00-13:00 časova
četvrtak 12:00-13:00 časova
Doc. dr. Ljiljana Komljenović utorak 12:00-13:00 časova
četvrtak 12:00-13:00 časova
Prof. dr Žarko Ćulibrk ponedeljak 8:00-9:00 časova
srijeda 9:00-10:00 časova