standard-title Raspored nastave i ispita

Raspored nastave i ispita

Raspored ispita u APRILSKOM ispitnom roku akademske 2020/2021

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIVIČNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
21.04.2021. 10:00 Redovni/
Vanredni
UVOD U PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
20.04.2021. 15:30 Redovni/
Vanredni
ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE
Prof. dr Dragan Gaćeša
07.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
INFORMATIKA
Doc. dr Mitja Tanjga
08.04.2021. 11:00 Redovni/
Vanredni
ENGLESKI JEZIK
Mr Čedomir Knežević
09.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
12.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
USTAVNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
20.04.2021. 15:30 Redovni/
Vanredni
UVOD U MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
15.04.2021. 11:30 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
KRIMINOLOGIJA
Prof. dr Ljiljana Komlenović
08.04.2021. 12:00 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA  I
Prof. dr Dragan Gaćeša
12.04.2021. 12:00 Redovni/Vanredni
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO
Prof. dr Velibor Bajičić
26.04.2021. 10:00 Redovni/Vanredni
SISTEM BEZBJEDNOSTI EU
Prof. dr Dragomir Keserović
16.04.2021. 11:30 Redovni/Vanredni
PREKRŠAJNO PRAVO
Prof. dr Siniša Karan
20.04.2021. 15:30 Redovni/Vanredni
UPRAVNO PRAVO
Prof. dr Milena Simović
09.04.2021. 10:30 Redovni/Vanredni
OSNOVI  EKONOMIJE
Prof. dr Mirjana Stojanović
12.04.2021. 11:15 Redovni/Vanredni
KRIMINALISTIKA  II
Prof. dr Dragan Gaćeša
13.04.2021. 11:30 Redovni/Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIVATNA BEZBJEDNOST
Doc. dr Dragan Radišić
12.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
DETEKTIVSKA DJELATNOST
Prof. dr Siniša Đukić
19.04.2021. 10:30 Redovni/
Vanredni
MALOLJETNIČKA DELINKVENCIJA
Prof. dr Ljiljana Komlenović
21.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
JAVNA BEZBJEDNOST
Prof. dr Ljiljana Komlenović
23.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
13.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
PREVENCIJA KRIMINALITETA
Prof. dr Ljiljana Komlenović
19.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA
Prof. dr Velibor Bajičić
14.04.2021. 10:00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
09.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
22.04.2021. 11:00 Redovni/
Vanredni
SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE
Prof. dr Dragomir Keserović
19.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
PRIVREDNA KRIMINALISTIKA
Prof. dr Velibor Bajičić
21.04.2021. 10:30 Redovni/
Vanredni
TERORIZAM
Prof. dr Žarko Ćulibrk
12.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKI KRIMINALITET
Prof. dr Dragan Gaćeša
26.04.2021. 11:00 Redovni/
Vanredni
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA
Doc. dr Mitja Tanjga
15.04.2021. 10:00 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
16.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
Prof. dr Velibor Bajičić
Doc. dr Goran Selak
06.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
OBAVJEŠT. SLUŽBE I OBAVJEŠ. RAD
Prof. dr Siniša Đukić
19.04.2021. 10:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
CIVILNA ZAŠTITA I
Doc. dr Dragan Radišić
19.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Prof. dr Tešo Ristić
09.04.2021. 13:00 Redovni/
Vanredni
ZAŠTITA OD POŽARA I SPASAVANJE
Doc. dr Mladen Dostanić
22.04.2021. 11:30 Redovni/
Vanredni
EKOLOŠKO PRAVO
Doc. dr Zoran Kalinić
15.04.2021. 11:00 Redovni/
Vanredni
PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
14.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
CIVILNA ZAŠTITA II
Doc. dr Dragan Radišić
21.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
KRIZNI MENADŽMENT
Prof. dr Žarko Ćulibrk
16.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Doc. dr Dragan Radišić
13.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
METOD. SUZBIJANJA EKOLOŠKOG KRIMINALITETA
Prof. dr Dragan Gaćeša
20.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
09.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
PRIRODNE NEPOGODE
Doc. dr Dragan Radišić
08.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Prof. dr Krstan Borojević
22.04.2021. 11:00 Redovni/
Vanredni
FIZIČKO – TEHNIČKO OBEZBJEĐENJE U CIVILNOJ ZAŠTITI
Doc. dr Mladen Dostanić
15.04.2021. 11:30 Redovni/
Vanredni
SOCIJALNA EKOLOGIJA
Doc. dr Dragan Popović
09.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE
Doc. dr Dragan Radišić
20.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
SPASAVANJE OD POPLAVA
Doc. dr Mladen Dostanić
15.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITA
Prof. dr Žarko Ćulibrk
14.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni
ODRŽIVO UPRAVLJANJE OTPADOM
Prof. dr Vaso Bojanić
16.04.2021. 12:00 Redovni/
Vanredni

Naziv predmeta datum vrijeme napomena
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA II
Doc. dr Mitja Tanjga
15.04.2021. 11:00
TEORIJA SISTEMA BEZBJEDNOSTI
Prof. dr Dragomir Keserović
Prof. dr Žarko Ćulibrk
20.04.2021. 10:00  
ORGANIZOVANI KRIMINALITET
Prof. dr Velibor Bajičić
19.04.2021. 10:00
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
22.04.2021. 11:00
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH
Prof. dr Žarko Ćulibrk
Prof. dr Dragomir Keserović
23.04.2021. 11:00  
KRIMINALISTIKA  – METODIKA
Prof. dr Dragan Gaćeša
14.04.2021. 11:00  
UPRAVLJANJE PROMJENAMA
Prof. dr Krstan Borojević
08.04.2021. 11:00
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD
Doc. dr Mitja Tanjga
15.04.2021. 11:30

Raspored nastave u LJETNOM semestru akademske 2020/21 godine

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENjA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
ENGLESKI JEZIK mr Čedomir Knežević 10,30-12,00
P+V
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE Prof. dr Dragomir Keserović
ma Duška Zorić
09,00 – 12,05
P + V
USTAVNO PRAVO Prof. dr Siniša Karan
ma Slobodanka Kršić
08,30 – 11,35
P + V
UVOD U MENADžMENT Prof. dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr Mladen Dostanić
08,30 – 11,35
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENjA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
KRIMINOLOGIJA Prof. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
09,00 – 12,05
P + V
KRIMINALISTIKA II Prof.dr Dragan Gaćeša
ma Željko Zorić
09,00 – 10,10
P
12,00 – 13,10
V
UPRAVNO PRAVO Prof. dr Milena Simović
ma Slobodanka Kršić
09,00 – 12,05
P+V
OSNOVI EKONOMIJE Prof. dr Mirjana Stojanović 09,00 – 12.05
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENjA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
BEZBJEDNOSNI MENADžMENT Doc. dr Dragan Radišić 08,30 – 09,40
P
12,30 – 13,40
V
PREVENCIJA KRIMINALITETA Prof. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
08,30 – 11,35
P+V
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA Prof. dr Velibor Bajičić
Teodora Rajić
08,30 – 11,35
P+V
UPRAVLjANjE VANREDNIM SITUACIJAMA Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
08,30 – 11,35
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENjA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
CIVILNA ZAŠTITA II Doc. dr Dragan Radišić 08,30 – 11,35
P+V
12,30 – 13,40
V
KRIZNI MENADžMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00 – 12,05

P+V

BEZBJEDNOSNI MENADžMENT Doc.dr Dragan Radišić 08,30 – 09,40
P
METODIKA SUZB. EKOL. KRIMINALITETA Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška Zorić
09,00 – 12,05
P+V
UPRAVLjANjE VANREDNIM SITUAC. Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
08,30 – 11,35
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENjA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
EKOLOŠKI KRIMINALITET Prof. dr Dragan Gaćeša
ma Duška Zorić
09,00 – 12,05
P+V
METODOLOGIJA ISTRAŽ. BEZB.POJAVA I Doc. dr Mitja Tanjga 09,00 – 12,05
P+V
KRIZNI MENADžMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00 – 12,05
P+V
IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA Prof. Dr Velibor Bajičić
Doc. dr Goran Selak
Teodora Rajić
09,00 – 12,05
P+V
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD Prof. dr Siniša Đukić
ma Željko Zorić
09,00 – 12,05
P+V

PREDMET NASTAVNIK
SARADNIK
DAN, ČAS I OBLIK IZVOĐENjA NASTAVE
PON UTO SRI ČET PET SUB
ORGANIZACIJA CIVILNE ZAŠTITE Doc. dr Dragan Radišić 11,00 – 12,10
P+V
SPASAVANjE OD POPLAVA Doc. dr Mladen Dostanić 10,30 – 13,35
P+V
INDUSTRIJSKA BEZBJEDNOST I ZAŠTITA Prof. dr Žarko Ćulibrk
ma Željko Zorić
09,00 – 12,05
P+V
ODRŽIVO UPRAVLjANjE OTPADOM Prof. dr Vaso Bojanić 12,30 – 14,35
P+V

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Prof. dr Slobodan S. Župljanin 25.03. 15.00-16.45
22.04.
27.05.
03.06.
SISTEM BEZBJEDNOSTI BiH Prof. dr Žarko Ćulibrk
Prof. dr Dragomir Keserović
31.03. 15.00-16.45
14.04.
12.05.
02.06.
STUDIJSKI ISTRAŽIVAČKI RAD Doc. dr Mitja Tanjga 30.03. 15.00-16.45
15.04.
20.05.
01.06.
UPRAVLJANJE PROMJENAMA Prof. dr Krstan Borojević
Doc. dr Mladen Dostanić
27.03. 12.15-14.00
24.04.
29.05.
05.06.

Raspored nastave za VANREDNE STUDENTE u ljetnom semestru akademske 2020/21 godine

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME
ENGLESKI JEZIK Mr Čedomir Knežević 27.03. 08.30-10.15
24.04.
29.05.
05.06.
OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE Prof. dr Dragomir Keserović
Duška Zorić, MA
26.03. 17.00-18.45
23.04.
28.05. 15.00-16.45
04.06.
USTAVNO PRAVO Prof. dr Siniša Karan
Slobodanka Kršić, MA
26.03. 15.00-16.45
23.04.
28.05. 17.00-18.45
04.06.
UVOD U MENADŽMENT Prof.dr Slobodan S. Župljanin
Doc. dr  Mladen Dostanić
27.03. 10.30-12.15
24.04.
29.05.
05.06.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME
KRIMINOLOGIJA Prof. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
26.03. 15.00-16.45
23.04.
28.05.
04.06.
KRIMINALISTIKA II Prof. dr Dragan Gaćeša
Željko Zorić, MA
26.03. 17.00-18.45
23.04.
28.05
04.06.
UPRAVNO PRAVO Prof. dr Milena Simović
Slobodanka Kršić, MA
27.03. 08.30-10.15
24.04.
29.05.
05.06.
OSNOVI EKONOMIJE Prof. dr Mirjana Stojanović 27.03. 10.30-12.15
24.04.
29.05
05.06.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME
BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT Doc. dr Dragan Radišić 26.03. 17.00-18.45
23.04.
28.05.
04.06.
PREVENCIJA KRIMINALITETA Prof. dr Ljiljana Komlenović
Teodora Rajić
27.03. 08.30-10.15
24.04.
29.05.
05.06.
ORGANIZOVANI KRIMINALITET I KORUPCIJA Prof. dr Velibor Bajičić
Teodora Rajić
26.03. 15.00-16.45
23.04.
28.05.
04.06.
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA Prof. dr Žarko Ćulibrk
Željko Zorić, MA
27.03. 10.15-12.15
24.04.
29.05.
05.06.

PREDMET NASTAVNIK VRIJEME
EKOLOŠKI KRIMINALITET Prof. dr Dragan Gaćeša
Duška Zorić, MA
27.03. 09.45-11.30
24.04.
29.05.
05.06.
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA BEZBJEDNOSNIH POJAVA I Doc. dr Mitja Tanjga 27.03. 11.30-13.15
24.04.
29.05.
05.06.
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA Prof. dr Velibor Bajičić
Doc. dr Goran Selak
Teodora Rajić
26.03. 17.00-18.45
23.04.
28.05.
04.06.
KRIZNI MENADŽMENT Prof. dr Žarko Ćulibrk
Željko Zorić, MA
26.03. 15.00-16.45
23.04.
28.05.
04.06.
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE I OBAVJEŠTAJNI RAD Prof. dr Siniša Đukić 27.03. 08.00-09.45
24.04.
29.05.
05.06.

RASPORED TERMINA za konsultacije

Prof. dr Dragomir Keserović
Ponedeljak 12:00-13:00 časova
Srijeda 11:00-12:00 časova
Prof. dr Slobodan S. Župljanin
Ponedeljak 11:00-13:00 časova
Prof. dr Siniša Karan
Utorak 15:00-16:00 časova
Prof. dr Dragan Gaćeša
Ponedeljak 12:00-13:00 časova
četvrtak 12:00-13:00 časova
Prof. dr Žarko Ćulibrk
Ponedeljak 8:00-9:00 časova
Srijeda 9:00-10:00 časova
Prof. dr Krstan Borojević
Četvrtak 12:00-13.00 časova
Prof. dr Velibor Bajičić
Ponedeljak 11:45-12:45 časova
Prof. dr Milena Simović
Petak 11:45-12:45 časova
Doc. dr Dragan Radišić
Utorak 12:00-13:00 časova
Srijeda 12:00-13:00 časova
Doc. dr Siniša Đukić
Utorak 11:45-12:45 časova
Doc. dr Ljiljana Komlenović
Utorak 12:00-13:00 časova
Četvrtak 12:00-13:00 časova
Doc. dr Mitja Tanjga
Četvrtak 12:30-13:30 časova
Doc. dr Mladen Dostanić
Četvrtak 13:00-14:00 časova
Doc. dr Goran Selak
Utorak 11:45-12:45
prof. Milena Mićić
Srijeda 13:15-14:15 časova