Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III IV
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI VII VIII
1 Sistemi bezbjednosti i zaštite 3+2 45+30 8
2 Građansko pravo 3+3 45+45 8
3 Upravljanje ljudskim resursima 3+2 45+30 8
4 Sistem zaštite lica i objekata 3+2 45+30 8
5 Izborni predmet 2+2 30+30 6
6 Ekološki kriminalitet 2+2 30+30 8
7 Krizni menadžment 2+2 30+30 8
8 Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava 2+2 30+30 8
9 Izborni predmet 2+2 30+30
10 Diplomski rad 4 60 6
Ukupno             11+9 12+8 600 60
Izborni predmeti
VIIsem 1.Pravo Evropske unije
2.Terorizam
VIIIsem 1.Detektivska djelatnost
2.Pravo privatne bezbjednosti