Broj predmeta NAZIV NASTAVNOG PREDMETA Godina (časova sedmično) Ukupno časova ECTSbodova
I II III
Semestar (časova sedmično)
I II III IV V VI
1 Javna bezbjednost

Zajednički program studija

BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE

(1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar)

2+2 60 6
2 Bezbjednosni sistem EU 2+2 60 6
3 Sistem privatne bezbjednosti I 2+2 60 6
4 Etiologija i fenomenologija ugrožavanja bezbjednosti 2+2 60 6
5 Prevencija kriminaliteta 2+2 60 6
6 Sistem privatne bezbjednosti II 2+2 60 6
7 Krizni menadžemnt 2+2 60 6
8 Privatna detektivska djelatnost 2+2 60 6
9 Bezbjednosni menadžment 2+2 60 6
10 Diplomski rad 2+2 60 6
Ukupno             600 60