U skladu sa nastavnim planom za 2016/17.god. studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka(studij bezbednosti i kriminalistike
i civilne zaštite), posetili su 06.06. ove godine vatrogasnu brigadu u Banjoj Luci. Profesora Radišića i studente upoznao je komandant
ove jedinice dipl. ing Saša Majstorović sa njenom opremljenošću, mestom i ulogom u društvu, dosadašnjim aktivnostima i planovima
za budućnost. Pažnju studenata posebno je privukla savremena vatrogasna oprema, koja je po svom sastavu i osobinama među najboljima
u regionu, na ponos našega grada i Republike Srpske u celini. Ovakav vid saradnje dogovoren je i za ubuduće, kako bi studenti pored
teorijskih znanja usvoili i praktična znanja iz ovih oblasti od posebnog društvenog značaja.