Prva godina studija:

Na prvu godinu studija može se upisati kandidat koji je završio srednju školu (IV stepen). Prednost pripada kandidatima sa boljim uspjehom u srednjoj školi. Za sve kandidate koji konkurišu za upis na I godinu studija, obaviće se prijemni ispit u obliku intervjua (kao test sklonosti i opšte informisanosti).

Druga godina studija:

Na drugu godinu studija mogu se upisati kandidati sa drugih srodnih visokoškolskih ustanova koji su položili dovoljan broj ispita (ekvivalencija 60 ECTS bodova)

Treća godina studija:

Na treću godinu studija može se upisati kandidat koji je završio srodnu višu školu ili se želi prepisati sa nekog drugog srodnog fakluteta ili visoke škole, kao i oni koji su na drugoj visokoškolskoj ustanovi ostvarili 120 ECTS bodova.

Četvrta godina studija:

Na četvrtu godinu studija može se upisati kandidat koji je završio studije na Faklutetu za bezbjednost i zaštitu ili na nekom drugom srodnom fakultetu ili visokoj školi, kao i oni koju su na drugoj srodnoj visokoškolskoj ustanovi ostvarili 180 ECTS bodova.

Upis na drugi ciklus studija – master studije

Uslovi za upis

Završene osnovne studije u trajanju od osam semestara i ostvarenih 240 ECTS bodova.

Mjesto i način upisa:

Upis na Fakultet se obavlja u studentskoj službi Fakulteta u Banjoj Luci, u ulici Pete kozarske brigade br. 18. Sva obavještenja mogu se dobiti usmeno u studentskoj službi na navedenoj adresi i na telefon broj: 051/345-911 i 345-910 ili na Web sajtu: www.fbzbl.net.

Kod upisa, osim potrebnih ličnih dokumenata, budući student prilaže:

 1. Ispunjenu prijavu za upis (dobija se u studentskoj službi Fakulteta);
 2. Dvije fotografije;
 3. Potvrdu o plaćenoj školarini ili dijelu školarine, zavisno od načina plaćanja za koji se opredijelio student;
 4. Uplaćuje 100 KM za troškove upisa.

Prva godina:

Za upis je potrebno priložiti:

 1. Diplomu o završenoj srednjoj školi,
 2. Svjedočanstva za sve razrede iz srednje škole,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Ljekarsko uvjerenje.

Druga godina:

Kandidati koji se upisuju na drugu godinu sa drugih visokoškolskih ustanova dužni su priložiti:

 1. Uvjerenje o položenim ispitima,
 2. Izvod iz matične njige rođenih,
 3. Nastavni plan i program po kome su položili prethodne ispite,
 4. Ljekarsko uvjerenje.

Treća godina:

Kandidati koji se na treću godinu upisuju sa završenom višom školom ili prvim stepenom dogovarajućeg fakluteta dužni su priložiti:

 1. Dokaz o završenoj srednjoj školi ili prvom stepenu fakluteta,
 2. Uvjerenje o položenim ispitima na višoj školi ili prvom stepenu fakluteta,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Ljekarsko uvjerenje.

Kandidati koji se na treću godinu upisuju sa drugih fakulteta dužni su priložiti:

 1. Uvjerenje o položenim ispitima,
 2. Nastavni plan i program po kome su položili prethodne ispite,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Ljekarsko uvjerenje.

Četvrta godina:

Kandidati koji se na četvrtu godinu upisuju sa prethodno završenim studijem na kojem su ostvarili 180 ECTS bodova na našem ili drugom srodnom studijskom programu dužni su priložiti:

 1. Dokaz o prethodnom studiju na kojem su ostvarili 180 ECTS bodova na drugom fakultetu identičnog ili sličnog studijskog programa,
 2. Uvjerenje o položenim ispitima,
 3. Nastavni plan i program po kome su položili prethodne ispite,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Ljekarsko uvjerenje.

Kandidati se na drugu, treću i četvrtu godinu upisuju na osnovu rješenja dekana o upisu i priznavanju ispita iz prethodnog visokoškolskog obrazovanja.

Master studije

 1. Diploma o završenim studijama u trajanju od osam semestara i ostvarenih 240 ECTS bodova.
 2. Izvod iz matične knjige rođenih

Kontrola kvaliteta nastave i nastavnog procesa

Na fakultetu se vrši kontrola kvaliteta nastave i nastavnog procesa na dva načina:

 1. Ocjenjivanje nastavnika i asistenta od strane studenata prema elementima predviđenim Pravilnikom o kontroli nastavnog procesa;
 2. Kontrola rada putem video-nadzora.

U okviru nastavnog procesa se organizuju studijske posjete različitim državnim, javnim i privatnim institucijama, koje u svom radu tretiraju probleme bezbjednosti i zaštite.