Zašto izabrati studije na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu

Zato što vjerujete u svoje intelektualne i psiho-fizičke sposobnosti i što je neophodno da ih razvijate, da bi imali stručno znanje potrebno za profesionalnu karijeru i da spremni dočekate sve neizvjestnosti koje sa sobom nose savremeni uslovi življenja.

Zato što Fakultet nudi novu viziju stručnog visokoškolskog obrazovanja u oblasti bezbjednosti i zaštite koja se ostvaruje u intelektualnoj zajednici profesora, saradnika i studenta.

Zato što Fakultet spaja intelektualnu radoznalost studenta i akademsku snagu profesora, koji su odabrani ne samo po naučnim i stručnim sposobnostima, već i na osnovu njihovog odnosa prema pozivu.

Zato što Fakultet povezuje inovaciju i tradiciju na način da nastavni plan i sistem studija daju mogućnosti studentu da autonomno bira svoje specijalističko obrazovanje prema oblasti u kojoj želi da radi poslije završetka studija.

Zato što Fakultet obezbjeđuje kontinuiran “cjeloživotni“ sistem obrazovanja i usavršavanja studenata i nakon diplomiranja i obezbjeđuje trajnu vezu sa diplomiranim studentima kao svojevrstan intelektualni servis.

Zato što je vrijeme provedeno na Fakultetu više od studiranja, vrijeme za razvoj prijateljstva koja mogu trajati tokom čitavog života.

Gdje se zaposliti nakon završenih studija na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu ?

  • Studenti koji završe studijski program Bezbjednosti i kriminalistike i sa zvanjem diplomirani pravnik bezbjednosti i kriminalistike, menadžer privatne bezbjednosti osposobljeni su za preuzimanje i obavljanje svih poslova i zadataka iz domena opšte bezbjednosti, bezbjednosti imovine, lica, objekata, sistema i sl. Veliki broj naših studenata poslednjih godina našao je zaposlenje u organima unutrašnjih poslova i nalaze se gotovo na svim pozicijama, uključujući i najviše rukovodne pozicije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, u organima na nivou BiH, u svim bezbjednosnim agencijama, Državnoj graničnoj službi, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, agencijama koje se bave zaštitom imovine i lica, Carini, Komunalnoj policiji, Oružanim snagama BiH, na pravnim poslovima u ostalim organima uprave i državnim službama, ako i privrednim subjektima.

Veliki broj naših svršenih studenata su uniformisana lica, pripadnici državnih bezbjednosnih organa, što je san svakog mladog čovjeka.

  • Studenti koji na fakultetu za bezbjednost i zaštitu završe studijski program Civilne zaštite i steknu diplomu inženjera civilne zaštite imaju i imaće priliku da kao mladi inženjeri svoje prvo radno angažovanje nađu u svakom većem i ozbiljnijem privrednom subjektu, a naročito u organima državne uprave, posebno organima i organizacijama civilne zaštite kako na nivou opština, odnosno svih lokalnih zajednica, tako i na nivou Rapublike. Poslednjih godina, a naročito nakon nekoliko elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, (od poplava, klizišta, zemljotresa) koje su prošle godine zahvatile ovaj region, pokazalo se da nedostaju, obučeni i osposboljeni kadrovi za predviđanje, zaštitu, planiranje zaštite, rukovođenje odbranom, zaštitom i spašavanjem stanovništva i imovine od  elementarnih i drugih nepogoda. To će svakako navesti privredne subjekte, naročito opštine i gradove, Vladu Republike Srpske i druge organe i organizacije da u narednom period ozbiljno planiraju školovanje kadrova koji će biti osposobljeni i obučeni da preuzmu svaku vrstu i poziciju u sistemu civilne zaštite i da taj sistem izgrade i postave na znatno viši nivo i učinu ga efikasnijim i pouzdanijim u eventualnim prirodnim i drugim nepogodama i opasnostima po sigurnost stanovništva, imovine i prirodnih dobara.