EKONOMSKI FAKULTET

NEZAVISNOG UNIVERZITETA

BANJA LUKA

R a s p i s u j e

K   O   N   K   U   R   S

za upis studenata u školsku 2015/16. godinu na studijski program

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA 

 

Ekonomski fakultet Nezavisnog univerziteta Banja Luka, vrši upis studenata na I ciklusu studija, u prvu godinu studija  u školskoj 2015/2016. godini na studijski program:

– MENADŽMENT I ORGANIZACIJA. 

Studijski program MENADŽMENT I ORGANIZACIJA izvodi se kao trogodišnji studij (šestosemestralni) koji je vrednovan sa 180 ECTS bodova i četvorogodišnji studij vrednovan je sa 240 ECTS bodova i traje 8 semestara.

Po završetku studija studenti stiču zvanja:

  • Diplomirani inženjer organizacije rada – 180 ECTS i
  • Diplomirani inženjer organizacije rada – 240 ECTS.

U S  L  O  V  I          U  P  I  S  A

Prva godina studija:

Na prvu godinu studija, na studijski program MENADŽMENT I ORGANIZACIJA , mogu se upisati kandidati koji je završili četvorogodišnju srednju školu. Za upis je potrebno priložiti:

  1. diplomu o završenoj srednjoj školi,
  2. svjedočanstva za sve razrede iz srednje škole,
  1. izvod iz matične knjige rođenih,
  2. ljekarsko uvjerenje,

 

Mjesto i način upisa:

Upis će se obavljati u studentskoj službi Fakulteta za bezbjednost i zaštitu u Banjoj Luci, na adresi Pete kozarske  sbrigade br. 18.  (na Malti kod Lesnine). Sva obavještenja mogu se dobiti u  studentskoj službi na navedenoj adresi ili na telefonske brojeve 051/345-910, 051/345-911 i 051/308-761.

Vrijeme upisa:

Prijave i upis studenata trajaće  do 30. 09.2015. godine, odnosno do popune.