Obavještavaju se studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da se prijave i polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku vrši prema sledećem rasporedu:

I termin

  • Prijava ispita u periodu od 24. do 31.08.2015.g.
  • Polaganje ispita u periodu od 01.09. do 11.09.2015.g.

II termin

  • Prijava ispita u periodu od 14. do 18.09.2015.g.
  • Polaganje ispita u periodu od 14.09. do 30.09.2015.g.
  • Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko prijave ispita molimo da se javite na mail: info@fbzbl.net

Uslov za prijavu i izlazak na ispite je da izmirite sve dospjele obaveze po osnovu školarine prije prijave ispita ili najkasnije do 10.09.2015. godine.

Uplatu možete izvršiti kod poslovnih banaka na jedan od niže navedenih žiro računa Fakulteta:

562-099-81232969-22 NLB Razvojna banka
555-100-00167413-92 NOVA BANKA
551-720-22036831-60 UNICREDIT BANK
571-010-00002353-86 KOMERCIJALNA BANKA