Školarina za studijske programe: Bezbjednost i kriminalistika, Privatna bezbjednost, Civilna zaštita i Menadžment i organizacija iznosi 3.100,00 KM za jednu godinu studija.

Školarina se plaća u jednokratnom iznosu ili u 4 rate od kojih:

  • rata iznosi 1.100,00 KM i plaća se prilikom upisa u akademsku 2015/16. godinu,
  • rata 700,00 KM i dospijeva za naplatu najkasnije do 31.12.2015. godine,
  • rata 650,00 KM i dospijeva 31.03.2016. godine i
  • rata iznosi takođe 650,00 KM i dospijeva za naplatu najkasnije 31.05.2016. godine.

Na zahtjev studenta Menadžment Fakulteta može studentu odobriti i plaćanje godišnje školarine u više manjih rata, ali najviše u 12 jednakih mjesečnih rata.

Udžbenici i dodatni nastavni materijali su uračunati u cijenu školarine.

 

Student bira jednu od ponuđenih opcija koja mu najviše odgovara. Ukoliko se opredijeli za plaćanje školarine u više od 4 rate, (5, 10 ili 12) student se mora obratiti Memadžmentu Fakulteta sa pismenim zahtjevom.

Informacije o određenim konkretnim pogodnostima ili povlasticama student može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta.