Obavještavaju se studenti Fakulteta za bezbjednost i zaštitu da se prijave i polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku vrše 7 dana prije utvrđenog termina u rasporedu polaganja ispita.

  • Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko prijave ispita molimo da se javite na mail:info@fbzbl.net ili Studentskoj službi na telefon: 051/345 910

 

Uslov za prijavu i izlazak na ispite je da izmirite sve dospjele obaveze po osnovu školarine iz školske 2014/15. i ranijih godina i to  prije prijave ispita ili najkasnije do 01.10.2015. godine.

 

Uplatu možete izvršiti kod poslovnih banaka na jedan od niže navedenih žiro računa Fakulteta:

 

562-099-81232969-22 NLB Razvojna banka
555-100-00167413-92 NOVA BANKA
551-720-22036831-60 UNICREDIT BANK
571-010-00002353-86 KOMERCIJALNA BANKA