OBAVJEŠTENJE

 

Obavještavamo diplomirane studente Fakulteta za bezbjednost i zaštitu i to:

 

A) diplomirani na osnovnim  studijama;

B) diplomirani na 2 ciklusu (master) i

C) magistri nauka bezbjednosti i zaštite,

 

Da će se svečana promocija izvršiti u svečanom Amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu 30.10.2015.godine sa početkom u 11,00 časova.

 

 

D E K A N

Prof. dr Dragomir Keserović