Obavještavamo javnost da je specijalista kriminalistike Popović Goran završio doktorsku disertaciju pod nazivom „Razrešavanje sukoba nastalih na etničkoj osnovi i preventivne mere za njihovo sprečavanje“.

Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se dana 30.05.2022. godine sa početkom u 11,00 časova u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci, ul Braće Podgornika br.8. Doktorska disertacija će biti dostupna na uvid svoj zainteresovanoj javnosti u pisanoj i elektronskoj verziji u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka svakog radnog dana od 27.04.2022. godine do 30.05.2022. godine.