Obavještavamo javnost da je mr Goran Prolić završio doktorsku disertaciju pod nazivom „Učešće Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operacijama podrške miru i u slučaju elementarnih nepogoda“.

Javna odbrana doktorske disertacije obaviće se dana 23.09.2022. godine sa početkom u 11,00 časova u svečanom amfiteatru Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Nezavisnog univerziteta u Banjoj Luci, ul Braće Podgornika br.8.

Doktorska disertacija će biti dostupna na uvid svoj zainteresovanoj javnosti u pisanoj i elektronskoj verziji u biblioteci Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka svakog radnog dana od 22.08.2022. godine do 23.09.2022. godine.