Brdo pri Kranju, 24. maj 2023. – Institut za korporativne studije Ljubljana nedavno je organizovao prestižnu konferenciju „Dani korporativne bezbjednosti“, koja je privukla pažnju stručnjaka iz različitih područja bezbjednosti i zaštite. Konferencija je održana u idiličnom okruženju Brda pri Kranju, Slovenija, te je privukla predstavnike renomiranih organizacija i institucija, uključujući i predstavnike Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Banja Luka.

Tokom dvodnevnog događaja, učesnici su imali priliku sudjelovati u brojnim predavanjima i panel raspravama koje su pokrivale najnovije trendove i izazove iz područja korporativne bezbjednosti. Konferencija je okupila stručnjake iz sektora bezbjednosti, predstavnike vodećih korporacija, istraživače i akademsku zajednicu s ciljem razmjene znanja i iskustava.

Teme na konferenciji su obuhvatile sve važne aspekte bezbjednosti korporacija, uključujući kibernetičku bezbjednost, upravljanje krizama, poslovnu tajnu i zaštitu intelektualnog vlasništva. Poseban naglasak konferencije bio je na međunarodnoj saradnji i razmjeni najboljih praksi.

Korporativna bezbjednost i zaštita postaju sve važnije teme u modernom poslovnom svijetu, a konferencija „Dani korporativne bezbjednosti“ pružila je vrijedan forum za stručnjake i praktičare da se sastanu, razmijene ideje i stvore nove inovativne pristupe bezbjednosti organizacija.