Prva godina

PredmetDatumVrijeme
Krivično pravo19.04.2023.12:00
Krivično pravo-opšti dio19.04.2023.12:00
Uvod u pravo25.04.2023.15:00
Organizacija i nadležnost policije24.04.2023.12:00
Informatika06.04.2023.11:00
Engleski jezik04.04.2023.10:00
Osnovi bezbjednosti i zaštite03.04.2023.12:00
Ustavno pravo25.04.2023.15:00
Uvod u menadžment10.04.2023.10:00

Druga godina

PredmetDatumVrijeme
Kriminologija06.04.2023.12:00
Kriminalistika I12.04.2023.12:00
Krivično procesno pravo13.04.2023.12:00
Sistem bezbjednosti EU24.04.2023.13:00
Prekršajno pravo25.04.2023.15:00
Upravno pravo07.04.2023.11:30
Osnovi ekonomije26.04.2023.11:30
Kriminalistika II19.04.2023.11:30

Treća godina

PredmetDatumVrijeme
Privatna bezbjednost19.04.2023.12:00
Detektivska djelatnost25.04.2023.11:00
Maloljetnička delinkvencija20.04.2023.12:00
Javna bezbjednost10.04.2023.12:00
Bezbjednosni menadžment03.04.2023.12:00
Prevencija kriminaliteta04.04.2023.12:00
Organizovani kriminalitet i korupcija11.04.2023.11:30
Upravljanje vanrednim situacijama06.04.2023.12:00

Četvrta godina

PredmetDatumVrijeme
Upravljanje ljudskim resursima10.04.2023.12:30
Sistemi bezbjednosti i zaštite20.04.2023.11:30
Privredna kriminalistika12.04.2023.10:30
Terorizam27.04.2023.12:00
Ekološki kriminalitet05.04.2023.12:00
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava13.04.2023.10:30
Krizni menadžment21.04.2023.12:00
Izvršenje krivičnih sankcija26.04.2023.12:00
Obavještajne službe i obavještajni rad11.04.2023.10:30

Četvrta godina-Civilna zaštita

PredmetDatumVRIJEME
Prirodne nepogode10.04.2023.12:00
Fizičko-tehničko obezbjeđenje u civilnoj zaštiti24.04.2023.13:00
Upravljanje ljudskim resursima13.04.2023.12:00
Privatna i korporativna bezbjednost26.04.2023.12:00
Organizacija civilne zaštite19.04.2023.12:00
Spasavanje od poplava20.04.2023.12:00
Industrijska bezbjednost i zaštita07.04.2023.12:30

Drugi ciklus studija

PredmetDatumVrijeme
Metodologija bezbjednosnih nauka13.04.2023.11:00
Teorija sistema bezbjednosti21.04.2023.12:00
Međunarodno krivično pravo26.04.2023.12:30
Bezbjednosni menadžment10.04.2023.10:00
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava II06.04.2023.11:30
Organizovani kriminalitet03.04.2023.10:00
Sistem bezbjednosti bih07.04.2023.12:00
Kriminalistika-metodika11.04.2023.12:00
Upravljanje promjenama05.04.2023.12:00
Studijski istraživački rad20.04.2023.11:00