Prva godina

PredmetDatumVrijeme
Krivično pravo25.01.2023.
13.02.2023.
10:00
10:00
Krivično pravo-opšti dio25.01.2023.
13.02.2023.
10:00
10:00
Uvod u pravo17.01.2023.
07.02.2023.
15:00
15:00
Organizacija i nadležnost policije18.01.2023.
08.02.2023.
11:00
11:00
Informatika26.01.2023.
16.02.2023.
10:00
10:00
Engleski jezik19.01.2023.
08.02.2023.
12:00
12:00
Osnovi bezbjednosti i zaštite24.01.2023.
14.02.2023.
10:00
10:00
Ustavno pravo17.01.2023.
07.02.2023.
15:00
15:00
Uvod u menadžment16.01.2023.
06.02.2023.
10:00
10:00

Druga godina

PredmetDatumVrijeme
Prekršajno pravo17.01.2023.
07.02.2023.
15:00
15:00
Kriminalistika I23.01.2023.
13.02.2023.
10:00
10:00
Krivično procesno pravo18.01.2023.
15.02.2023.
10:00
10:00
Sistem bezbjednosti EU25.01.2023.
08.02.2023.
10:00
10:00
Kriminologija26.01.2023.
10.02.2023.
10:00
10:00
Upravno pravo19.01.2023.
10.02.2023.
10:00
10:00
Osnovi ekonomije24.01.2023.
14.02.2023.
11:00
11:00
Kriminalistika II23.01.2023.
13.02.2023.
11:00
11:00

Treća godina

PredmetDatumVrijeme
Privatna bezbjednost23.01.2023.
13.02.2023.
10:00
10:00
Detektivska djelatnost24.01.2023.
14.02.2023.
10:00
10:00
Maloljetnička delinkvencija19.01.2023.
10.02.2023.
11:00
11:00
Javna bezbjednost26.01.2023.
16.02.2023.
11:00
11:00
Bezbjednosni menadžment30.01.2023.
13.02.2023.
11:00
11:00
Prevencija kriminaliteta17.01.2023.
07.02.2023.
10:00
10:00
Organizovani kriminalitet i korupcija18.01.2023.
15.02.2023.
11:00
11:00
Upravljanje vanrednim situacijama27.01.2023.
17.02.2023.
11:00
11:00

Četvrta godina

PredmetDatumVrijeme
Upravljanje ljudskim resursima30.01.2023.
13.02.2023.
10:00
10:00
Sistemi bezbjednosti i zaštite27.01.2023.
17.02.2023.
10:00
10:00
Privredna kriminalistika23.01.2023.
10.02.2023.
10:00
10:00
Terorizam26.01.2023.
16.02.2023.
10:00
10:00
Ekološki kriminalitet18.01.2023.
08.02.2023.
10:00
10:00
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava19.01.2023.
09.02.2023.
10:00
10:00
Krizni menadžment17.01.2023.
07.02.2023.
10:00
10:00
Izvršenje krivičnih sankcija25.01.2023.
15.02.2023.
11:00
11:00
Obavještajne službe i obavještajni rad24.01.2023.
14.02.2023.
11:00
11:00

Treća godina-Civilna zaštita

PredmetDatumVrijeme
Civilna zaštita I23.01.2023.
13.02.2023.
12:00
12:00
Zaštita životne sredine26.01.2023.
07.02.2023.
12:00
12:00
Zaštita od požara i spasavanje25.01.2023.
08.02.2023.
12:00
12:00
Upravljanje promjenama16.01.2023.
06.02.2023.
12:00
12:00
Integrisani sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama30.01.2023.
13.02.2023.
12:00
12:00
Planiranje civilne zaštite25.01.2023.
08.02.2023.
13:00
13:00
Civilna zaštita II23.01.2023.
13.02.2023.
13:00
13:00
Krizni menadžment17.01.2023.
07.02.2023.
10:00
10:00
Bezbjednosni menadžment30.01.2023.
13.02.2023.
12:00
12:00
Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta19.01.2023.
10.02.2023.
12:00
12:00
Upravljanje vanrednim situacijama27.01.2023.
17.02.2023.
11:00
11:00

Četvrta godina-Civilna zaštita

PredmetDatumVrijeme
Prirodne nepogode24.01.2023.
14.02.2023.
11:00
11:00
Fizičko-tehničko obezbjeđenje u CZ16.01.2023.
06.02.2023.
12:00
12:00
Upravljanje ljudskim resursima30.01.2023.
13.02.2023.
10:00
10:00
Privatna i korporativna bezbjednost23.01.2023.
13.02.2023.
11:00
11:00
Socijalna ekologija17.01.2023.
14.02.2023.
12:00
12:00
Organizacija civilne zaštite23.01.2023.
13.02.2023.
12:00
12:00
Spasavanje od poplava16.01.2023.
06.02.2023.
13:00
13:00
Industrijska bezbjednost i zaštita25.01.2023.
15.02.2023.
11:00
11:00
Održivo upravljanje otpadom18.01.2023.
16.02.2023.
12:00
12:00

Drugi ciklus studija

PredmetDatumVrijeme
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava II19.01.2023.
09.02.2023.
10:00
10:00
Metodologija bezbjednosnih nauka19.01.2023.
09.02.2023.
10:30
10:30
Teorija sistema bezbjednosti27.01.2023.
17.02.2023.
12:00
12:00
Međunarodno krivično pravo18.01.2023.
15.02.2023.
12:00
12:00
Bezbjednosni menadžment16.01.2023.
06.02.2023.
11:00
11:00
Organizovani kriminalitet17.01.2023.
07.02.2023.
11:00
11:00
Upravljanje promjenama23.01.2023.
13.02.2023.
11:00
11:00
Sistem bezbjednosti BiH24.01.2023.
14.02.2023.
12:00
12:00
Kriminalistika-metodika23.01.2023.
13.02.2023.
12:00
12:00
Studijski istraživački rad26.01.2023.
16.02.2023.
10:00
10:00