Prva godina

Predmet Datum Vrijeme
Krivično pravo 10.10.2022. 11:30
Uvod u pravo 04.10.2022. 14:30
Organizacija i nadležnost policije 05.10.2022. 12:30
Informatika 06.10.2022. 12:00
Engleski jezik 12.10.2022. 13:00
Osnovi bezbjednosti i zaštite 14.10.2022. 11:30
Ustavno pravo 04.10.2022. 14:30
Uvod u menadžment 03.10.2022. 11:30

Druga godina

Predmet datum vrijeme
Kriminologija 03.10.2022. 13:00
Kriminalistika I 05.10.2022. 11:30
Krivično procesno pravo 06.10.2022. 11:30
Sistemi bezbjednosti EU 13.10.2022. 11:30
Prekršajno pravo 04.10.2022. 14:30
Upravno pravo 07.10.2022. 11:30
Osnovi ekonomije 12.10.2022. 13:00
Kriminalistika II 11.10.2022. 11:30

Treća godina

Predmet Datum Vrijeme
Privatna bezbjednost 05.10.2022. 13:00
Detektivska djelatnost 14.10.2022. 11:30
Maloljetnička delinkvencija 13.10.2022. 12:00
Javna bezbjednost 11.10.2022. 12:00
Bezbjednosni menadžment 10.10.2022. 11:30
Prevencija kriminaliteta 12.10.2022. 12:00
Organizovani kriminalitet i korupcija 04.10.2022. 11:30
Upravljanje vanrednim situacijama 07.10.2022. 12:00

Četvrta godina

Predmet Datum Vrijeme
Upravljanje ljudskim resursima 10.10.2022. 12:00
Sistemi bezbjednosti i zaštite 07.10.2022. 12:00
Privredna kriminalistika 05.10.2022. 12:00
Terorizam 12.10.2022. 12:00
Ekološki kriminalitet 04.10.2022. 12:00
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava I 06.10.2022. 11:30
Krizni menadžment 13.10.2022. 11:30
Izvršenje krivičnih sankcija 03.10.2022. 13:00
Obavještajne službe i obavještajni rad 14.10.2022. 11:30

Treća godina-Civilna zaštita

Predmet Datum Vrijeme
Civilna zaštita I 03.10.2022. 12:00
Zaštita životne sredine 11.10.2022. 13:00
Zaštita od požara i spasavanje 10.10.2022. 12:30
Integrisani sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama 03.10.2022. 13:00
Planiranje civilne zaštite 12.10.2022. 13:00
Civilna zaštita II 10.10.2022. 13:00
Krizni menadžment 13.10.2022. 11:30
Bezbjednosni menadžment 10.10.2022. 11:30
Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta 06.10.2022. 11:30
Upravljanje vanrednim situacijama 07.10.2022. 12:00

Četvrta godina-Civilna zaštita

Predmet Datum Vrijeme
Prirodne nepogode 03.10.2022. 14:00
Fizičko-tehničko obezbjeđenje u CZ 10.10.2022. 14:00
Upravljanje ljudskim resursima 10.10.2022. 12:00
Socijalna ekologija 11.10.2022. 13:30
Organizacija civilne zaštite 14.10.2022. 12:00
Spasavanje od poplava 05.10.2022. 12:30
Industrijska bezbjednost i zaštita 04.10.2022. 12:00
Održivo upravljanje otpadom 07.10.2022. 12:30

Drugi ciklus studija

Predmet Datum Vrijeme
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava II 06.10.2022. 11:30
Teorija sistema bezbjednosti 11.10.2022. 13:00
Organizovani kriminalitet 04.10.2022.  11:30
Bezbjednosni menadžment 03.10.2022. 12:00
Sistem bezbjednosti BiH 12.10.2022. 13:00
Kriminalistika-metodika 14.10.2022. 12:30
Upravljanje promjenama 10.10.2022. 12:00
Studijski istraživački rad 13.10.2022. 11:30
Privatna bezbjednost 07.10.2022. 13:00