Prva godina

PredmetDatumVrijeme
Krivično pravo29.08.2022.
12.09.2022.
10:00
10:00
Uvod u pravo06.09.2022.
20.09.2022.
15:00
15:00
Organizacija i nadležnost policije30.08.2022.
13.09.2022.
10:00
10:00
Informatika01.09.2022.
15.09.2022.
09:00
09:00
Engleski jezik31.08.2022.
14.09.2022.
13:00
13:00
Osnovi bezbjednosti i zaštite08.09.2022.
22.09.2022.
10:00
10:00
Ustavno pravo06.09.2022.
20.09.2022.
15:00
15:00
Uvod u menadžment05.09.2022.
19.09.2022.
10:00
10:00

Druga godina

PredmetDatumVrijeme
Kriminologija08.09.2022.
22.09.2022.
10:00
10:00
Kriminalistika I01.09.2022.
15.09.2022.
10:00
10:00
Krivično procesno pravo05.09.2022.
19.09.2022.
10:00
10:00
Sistem bezbjednosti EU07.09.2022.
21.09.2022.
10:00
10:00
Prekršajno pravo06.09.2022.
20.09.2022.
15:00
15:00
Upravno pravo02.09.2022.
23.09.2022.
09:00
09:00
Osnovi ekonomije31.08.2022.
14.09.2022.
10:00
10:00
Kriminalistika II09.09.2022.
23.09.2022.
10:00
10:00

Treća godina

PredmetDatumVrijeme
Privatna bezbjednost05.09.2022.
19.09.2022.
10:00
10:00
Detektivska djelatnost02.09.2022.
16.09.2022.
10:00
10:00
Maloljetnička delinkvencija31.08.2022.
14.09.2022.
10:00
10:00
Javna bezbjednost01.09.2022.
15.09.2022.
10:00
10:00
Bezbjednosni menadžment06.09.2022.
20.09.2022.
10:00
10:00
Prevencija kriminaliteta07.09.2022.
21.09.2022.
10:00
10:00
Organizovani kriminalitet i korupcija08.09.2022.
22.09.2022.
10:00
10:00
Upravljanje vanrednim situacijama09.09.2022.
23.09.2022.
10:00
10:00

Četvrta godina

PredmetDatumVrijeme
Upravljanje ljudskim resursima05.09.2022.
19.09.2022.
11:00
11:00
Sistemi bezbjednosti i zaštite06.09.2022.
20.09.2022.
10:30
10:30
Privredna kriminalistika01.09.2022.
15.09.2022.
09:30
09:30
Terorizam31.08.2022.
14.09.2022.
10:00
10:00
Ekološki kriminalitet09.09.2022.
23.09.2022.
10:00
10:00
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava I08.09.2022.
22.09.2022.
09:00
09:00
Krizni menadžment07.09.2022.
21.09.2022.
10:00
10:00
Izvršenje krivičnih sankcija30.08.2022.
13.09.2022.
10:00
10:00
Obavještajne službe i obavještajni rad02.09.2022.
16.09.2022.
09:00
09:00

Treća godina-Civilna zaštita

PredmetDatumVrijeme
Civilna zaštita I31.08.2022.
14.09.2022.
10:00
10:00
Zaštita životne sredine01.09.2022.
15.09.2022.
12:00
12:00
Zaštita od požara i spasavanje05.09.2022.
19.09.2022.
10:00
10:00
Integrisani sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama05.09.2022.
19.09.2022.
11:00
11:00
Planiranje civilne zaštite09.09.2022.
23.09.2022.
11:00
11:00
Civilna zaštita II08.09.2022.
22.09.2022.
11:00
11:00
Krizni menadžment07.09.2022.
21.09.2022.
10:00
10:00
Bezbjednosni menadžment06.09.2022.
20.09.2022.
10:00
10:00
Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta29.08.2022.
13.09.2022.
10:00
10:00
Upravljanje vanrednim situacijama09.09.2022.
23.09.2022.
10:00
10:00

Četvrta godina-Civilna zaštita

PredmetDatumVrijeme
Prirodne nepogode09.09.2022.
23.09.2022.
10:00
10:00
Fizičko-tehničko obezbjeđenje u CZ05.09.2022.
19.09.2022.
12:00
12:00
Upravljanje ljudskim resursima05.09.2022.
19.09.2022.
10:00
10:00
Socijalna ekologija01.09.2022.
15.09.2022.
12,30
12,30
Organizacija civilne zaštite02.09.2022.
16.09.2022.
12:00
12:00
Spasavanje od poplava05.09.2022.
19.09.2022.
12:30
12:30
Industrijska bezbjednost i zaštita08.09.2022.
22.09.2022.
10:00
10:00
Održivo upravljanje otpadom06.09.2022.
20.09.2022.
12:30
12:30

Drugi ciklus studija

PredmetDatumVrijeme
Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava II08.09.2022.
22.09.2022.
10:00
10:00
Teorija sistema bezbjednosti02.09.2022.
16.09.2022.
11:30
11:30
Organizovani kriminalitet09.09.2022.
23.09.2022.
10:00
10:00
Upravljanje promjenama31.08.2022.
13.09.2022.
12:00
12:00
Bezbjednosni menadžment05.09.2022.
19.09.2022.
11:00
11:00
Sistem bezbjednosti BiH07.09.2022.
21.09.2022.
12:00
12:00
Kriminalistika-metodika06.09.2022.
20.09.2022.
12:00
12:00
Studijski istraživački rad01.09.2022.
15.09.2022.
09:30
09:30
Privatna bezbjednost02.09.2022.
16.09.2022.
12:00
12:00