Obavještenje

Dana 17.03.2023. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, Nezavisnog...

Više...

Obavještenje

Dana 16.03.2023. godine na Fakultetu za bezbjednost i zaštitu, Nezavisnog...

Više...

Obavještenje

Obavještavamo javnost da je kandidat Nikolić Vladimir iz Beograda, završio...

Više...