Adresa:

Braće Podgornika 8

78000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

Telefon:

+387 51 345 910

+387 51 345 911

Elektronska pošta:

info@fbzbl.net